Distal

Slovo "distal" je termín používaný v lékařství a anatomii k popisu polohy určité části těla vzhledem k jeho středu. Pokud je něco označeno jako distální, znamená to, že je vzdálenější od středu těla nebo od bodu připojení končetiny. Opakem distální je termín "proximální", který označuje, že něco je blíže ke středu těla nebo k bodu připojení končetiny.

V oblasti manikúry se termín "distal" nejčastěji používá k popisu části nehtu. Distální konec nehtu je konec, který je nejvíce vzdálený od ruky nebo nohy - jinými slovy, je to "volný" konec nehtu, který přesahuje nad konec prstu. Naopak proximální konec nehtu je konec nejblíže ruce nebo noze, kde nehet roste z nehtového lůžka.

Při manikúře je důležité brát v úvahu distální a proximální části nehtu, protože různé části nehtu vyžadují různou péči. Například, distální konec nehtu je často tvrdší a suchý, zatímco proximální konec u kořene může být měkčí a citlivější.

Použití termínu "distal" a dalších anatomických termínů v manikúře a kosmetice ukazuje, jak je důležité mít přesné a odborné znalosti o struktuře a funkcích těla při práci s kosmetickými a péčovými produkty. To umožňuje profesionálům v oboru poskytovat nejlepší možnou péči a radu svým klientům.